Важно за прекъсналите студенти на ФОЗ – Пловдив, на които предстои явяване на изпити, през предстоящата изпитна сесия!

  В раздел Студенти -> „Програми и графици -> Графици за сесии и държавни изпити -> Факултет по обществено здреве“ са достъпни списъците с допуснатите до съответния изпит студенти.
  Моля, направете справка и ако Вашия фак. № липсва, но имате e-mail и парола за достъп до университетската система за дистанционно обучение и провеждане на изпити, се свържете с учебен отдел:
  [email protected] – 032/60-20-38
  Ако не сте си осигурили достъп до системата, се обърнете към [email protected]
  В изпитните протоколи са включени само студенти, чието положение съответства на Решението на Ректорски съвет – пр.№ 7/28.05.2019 г.: „Условно преминалите в по-горен курс студенти са изчерпали възможността по чл.70, ал. 2 и 4 от ПУДМУП за полагане на изпити по учебен план за съответния курс, поради което им се предоставя възможност за явяване само на допълнителна поправителна сесия – ликвидационна (във връзка с чл. 71 от ЗВО).“


  Радостина Содева
  Инспектор Учебни дейности, ФОЗ
  тел.: 032/60 20 38