ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ! „КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2022“

  ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ!

  Съгласно Решение на Академичен съвет № 9/23.09.2021 г., съгласувано с МОН, между Медицинските университети и с Омбудсмана на Р България балообразуването през следващата Кандидатстудентска кампания, 2022 г. в Медицински университет – Пловдив ще се прави по следния начин:

  За специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация като сбор от оценките по:
  български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование) и
  утроените оценки от конкурсните изпити по биология и химия.
  Максимален бал 42.

  За специалностите Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Помощник фармацевт, Медицински лаборант, и Инструктор диетично хранене, Инспектор по обществено здраве, Медицинска козметика като сбор от оценките по:
  български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование) и
  утроената оценка от конкурсния изпит по етика.
  Максимален бал 24.

  За специалността Зъботехник, като сбор от оценките по:
  български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование);
  конкурсен изпит по етика и
  утроената оценка от конкурсния изпит по скулптиране.
  Максимален бал 30.

  За специалността Управление на здравните грижи балът се образува като сбор от:
  утроената оценка от състезателния изпит и
  оценката от държавните изпити в дипломата за висше образование (Професионален бакалавър, специалист по…, полувисше).
  Максимален бал 24.

  Програми за кандидат-студентски изпити през 2021 г.

 • Програма по биология;
 • Програма по химия;
 • Програма по етика;
 • Програма по скулптиране.