ВАЖНО ЗА ПОЛОЖИЛИТЕ УСПЕШНО ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, СПЕЦИАЛНОСТ ФАРМАЦИЯ