Важно за прекъсналите студенти на ФДМ – Пловдив, на които предстои явяване на изпити, през предстоящата изпитна сесия!

В раздел Студенти -> Програми и графици -> Графици за сесии и държавни изпити -> Факултет по дентална медицина са достъпни списъците с допуснатите до съответния изпит студенти.

Моля, направете справка и ако Вашия фак. № липсва, но имате e-mail и парола за достъп до университетската система за дистанционно обучение и провеждане на изпити, се свържете с учебен отдел:

mirena.dimitrova@mu-plovdiv.bg – 032/60-20-26

milena.yotenova@mu-plovdiv.bg – 032/60-20-28

Ако не сте си осигурили достъп до системата, се обърнете към it-help@mu-plovdiv.bg

В изпитните протоколи са включени само студенти, чието положение съответства на Решението на Ректорски съвет – пр.№ 7/28.05.2019 г.: „Условно преминалите в по-горен курс студенти са изчерпали възможността по чл.70, ал. 2 и 4 от ПУДМУП за полагане на изпити по учебен план за съответния курс, поради което им се предоставя възможност за явяване само на допълнителна поправителна сесия – ликвидационна (във връзка с чл. 71 от ЗВО).“