Важно за прекъсналите студенти на МУ-Пловдив

Информация за прекъсналите студенти

Медицински факултет

Информация за прекъсналите студенти от Медицински Факултет на МУ-Пловдив

  Във връзка с предстоящата лятна изпитна на уч. 2019/2020 г., моля всички прекъснали студенти, които желаят да положат изпити през настоящата изпитна сесия, в срок до 12.05.2020г., да се свържат с инспекторите от Учебен отдел на МФ, чрез посочените emailи и да потвърдят желанието си за явяване на изпит, като задължително напишат в писмото следната информация:

  1. Три имена
  2. Факултетен номер
  3. Изпити, на които желаят да се явят – катедра, курс.
  4. Личен email
  5. Личен телефон

  Инспектори в Учебен отдел на МФ по курсове, както следва:

  Деница Добровска – 1 курс, БЕО и АЕО, тел. 032/602-462, [email protected]

  Валери Ненков – 2 и 3 курс, АЕО, тел. 032/602-294, [email protected]

  Стефка Каблешкова – 4 курс БЕО, АЕО, 5 курс АЕО, 6 курс АЕО, тел. 032/602-294, [email protected]

  Златка Петрова – 2 курс БЕО, 3 курс БЕО, 5 курс БЕО, тел. 032/602-302, [email protected]

  Пенка Колибарова – 6 курс БЕО, тел. 032/602-302, [email protected]

  Моля, всички прекъснали студенти, които до този момент не са използвали платформата за дистанционно обучение на университета да напишат email до [email protected], в който да упоменат изрично, че желаят да получат служебен email и парола за достъп до платформата за дистанционно обучение, респективно – за провеждане на изпити през настоящата изпитна сесия. Писмото трябва да включва трите имена на подателя, факултет и факултетен номер. След получаване на отговор и достъп до платформата, може да се свържете чрез служебните email-и със съответните катедри за информация относно естеството на изпитите и осигуряване на достъп до он-лайн ресурсите на катедрите.

Факултет по дентална медицина

Информация за прекъсналите студенти на Факултета по Дентална медицина на МУ-Пловдив


  Във връзка с предстоящата изпитна сесия във ФДМ, МУ – Пловдив, моля всички прекъснали студенти, които желаят да положат изпити през настоящата изпитна сесия, в срок до 8 май 2020 година, да се свържат с Учебен отдел на ФДМ чрез email [email protected] (инспектор Мирена Димитрова) и да потвърдят желанието си за явяване на изпит, като задължително включат в писмото следните реквизити:

  1. Три имена
  2. Факултетен номер
  3. Изпити, на които желаят да се явят – катедра, курс.
  4. Личен email
  5. Личен телефон
  Моля, всички прекъснали студенти, които до този момент не са използвали платформата за дистанционно обучение на Университета, да напишат email до [email protected], в който да упоменат изрично, че желаят да получат служебен email и парола за достъп до платформата за дистанционно обучение, респективно – за провеждане на изпити през настоящата изпитна сесия. Писмото трябва да включва трите имена на подателя, факултет и факултетен номер. След получаване на отговор и достъп до платформата, можете да се свържете чрез служебните email-и със съответните катедри за инфомация относно естеството на изпитите и осигуряване на достъп до он-лайн ресурсите на катедрите.
  Ако е необходимо допълнително съдействие, можете да се обадите в Учебен отдел на ФДМ – 032/ 602026 или да пишете на зам. Декана по УД и СДО на ФДМ – проф. Петя Печалова на email: [email protected]

Фармацевтичен факултет

Във връзка с предстоящата лятна изпитна на уч. 2019/2020 г., моля всички прекъснали студенти, които желаят да положат изпити през настоящата изпитна сесия, в срок до 12.05.2020г., да се свържат с инспекторите от Учебен отдел на ФФ, чрез посочените email-и и да потвърдят желанието си за явяване на изпит, като задължително напишат в писмото следната информация:

 1. Три имена
 2. Факултетен номер
 3. Изпити, на които желаят да се явят – катедра, курс.
 4. Личен email
 5. Личен телефон

Инспектори в Учебен отдел на ФФ :

Росина Кърпачева [email protected] 0882 860 231

Пенка Грозданова [email protected] 0882 892 002

Катя Томова [email protected] 0882 058 802

Моля, всички прекъснали студенти, които до този момент не са използвали платформата за дистанционно обучение на университета да напишат email до [email protected], в който да упоменат изрично, че желаят да получат служебен email и парола за достъп до платформата за дистанционно обучение, респективно – за провеждане на изпити през настоящата изпитна сесия. Писмото трябва да включва трите имена на подателя, факултет и факултетен номер. След получаване на отговор и достъп до платформата, може да се свържете чрез служебните email-и със съответните катедри за информация относно естеството на изпитите и осигуряване на достъп до он-лайн ресурсите на катедрите.

Факултет по обществено здраве

Във връзка с предстоящата лятна изпитна сесия на уч. 2019/2020 г., моля всички прекъснали студенти, които желаят да положат изпити, в срок до 12.05.2020 г., да се свържат с инспектора от Учебен отдел на ФОЗ, отговарящ за специалностите: „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ чрез посочения email и да потвърдят желанието си за явяване на изпит, като задължително напишат в писмото следната информация:

 1. Три имена
 2. Факултетен номер
 3. Изпити, на които желаят да се явят – катедра, курс.
 4. Личен email
 5. Личен телефон

Инспектори в Учебен отдел на ФОЗ:

Радостина Содева, инспектор
e-mail: [email protected] ;
GSM: 0885 546 912

Моля, всички прекъснали студенти, които до този момент не са използвали платформата за дистанционно обучение на университета да напишат email до [email protected], в който да упоменат изрично, че желаят да получат служебен email и парола за достъп до платформата за дистанционно обучение, респективно – за провеждане на изпити през настоящата изпитна сесия. Писмото трябва да включва трите имена на подателя, факултет и факултетен номер. След получаване на отговор и достъп до платформата, може да се свържете чрез служебните email-и със съответните катедри за информация относно естеството на изпитите и осигуряване на достъп до он-лайн ресурсите на катедрите.

Медицински колеж

Информация за прекъсналите студенти на Медицински колеж – МУ-Пловдив

  Във връзка с предстоящата лятна изпитна сесия на уч. 2019/2020 г., моля всички прекъснали студенти, които желаят да положат изпити през настоящата изпитна сесия, в срок до 12.05.2020 г., да се свържат с инспекторите от Учебен отдел на Медицински колеж, чрез посочените email-и и да потвърдят желанието си за явяване на изпит, като задължително напишат в писмото следната информация:

  1. Три имена
  2. Факултетен номер
  3. Изпити, на които желаят да се явят – катедра, курс.
  4. Личен email
  5. Личен телефон

  Инспектори в Учебен отдел на Медицински колеж по специалности, както следва:

  Медицински лаборант, Рехабилитатор, Зъботехник
  Инспектор уч. дейност Нора Филчева [email protected], тел. 032 693 705

  Помощник фармацевт, Рентгенов лаборант, Инспектор по обществено здраве
  Инспектор уч. дейност Марияна Димитрова [email protected], тел.032 693 705

  Медицинска козметика, Инструктор по хранене и безопасност на храните
  Технически секретар Цвета Кръстева [email protected], тел.032 693 705

  Моля, всички прекъснали студенти, които до този момент не са използвали платформата за дистанционно обучение на университета да напишат email до [email protected], в който да упоменат изрично, че желаят да получат служебен email и парола за достъп до платформата за дистанционно обучение, респективно – за провеждане на изпити през настоящата изпитна сесия. Писмото трябва да включва трите имена на подателя, факултет и факултетен номер. След получаване на отговор и достъп до платформата, може да се свържете чрез служебните email-и със съответните катедри за информация относно естеството на изпитите и осигуряване на достъп до он-лайн ресурсите на катедрите.