Важно за студентите – стажанти по Дентална медицина

    ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

    ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ-СТАЖАНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
    Заповеди свързани с провеждане на Форум за защита на клиничен случай, в условия на дистанционно обучение на студентите от 6 курс, през 2019/2020 академична година от студентите–стажанти по Дентална медицина“

  • ЗАПОВЕД, № 12/06.04.2020 г.
  • ЗАПОВЕД, № 13/08.04.2020 г.
  • ЗАПОВЕД, № 15/11.05.2020 г.