Важно за студентите от Ⅰ, Ⅱ и Ⅲ курс, специалност „Медицинска сестра“

    Поради нарастването на броя на заболели от COVID-19, утежнената епидемична обстановка и на основание вътрешна Заповед № 2/10.03.2021 г. на доц. Даниела Танева, дм , Ръководител катедра „Сестрински грижи“, ФОЗ, студентите от Ⅰ, Ⅱ и Ⅲ курс, специалност „Медицинска сестра“ преминават на обучение в електронна среда за периода от 11.03.2021г. до 26.03.2021 г.