startup-photos

Важно за студентите от Ⅰ, Ⅱ и Ⅲ курс, специалност „Медицинска сестра“