Възможност за допълнителна стипендия за редовни докторанти

Уважаеми редовни докторанти,

Във връзка с ПМС № 115 от 28.06.2018 г. Ви уведомяваме, че до 30.04.2021 г. (петък) бихте могли да кандидатствате за допълнителна стипендия.

За целта е необходимо да подадете заявление през Деловодството на МУ-Пловдив в обявения срок, както и придружаващ атестационен лист, одобрен от катедрен съвет и от съответния ФС след 15.03.2021 г.

Изпращайте сканираните заявление и атестационен лист до yuliyana.marinova@mu-plovdiv.bg