Възможност за финансиране на оригинални научни проекти по механизмите на Европейския изследователски съвет (ERC)

Уважаеми колеги,

Ръководството на МУ – Пловдив се обръща към всички изследователи в университета, с желание да представи възможността за финансиране на оригинални научни проекти по механизмите на Европейския изследователски съвет (ERC).

Мисията на ERC e да подпомага провеждането на научни изследвания в Европа с възможно най-високо качество и да финансира проучвания на конкурентен принцип във всички области на науката.

Грантовете се предоставят на конкурентен принцип като проектите се разглеждат и оценяват от водещи специалисти в съответните научни области. Най-важният критерий за всеки проект е високото качество на научното изследване. Целта на съвета е не само да дефинира най-добрите идеи и проекти, а и активно да се включи в структурирането на единна европейска мрежа за финансиране на научни изследвания.

За подробна информация по отношение на процедурите и условията за кандидатстване за финансиране можете да посетите сайта на ERC https://ec.europa.eu/research/participants

Академичното ръководство на МУ – Пловдив ще съдейства на всеки изследовател или екип от изследователи, които разработят проектно предложение и участват в конкурс за финансиране по ERC.

С уважение,

Отдел „Международно сътрудничество”