Възможности за развитие

Искате да публикувате в списание с висок импакт фактор?
Искате да се срещнете с експерти във вашата научна област?
Вие сте лекар по дентална медицина?
Вие не сте лекар по дентална медицина?

Значи сте на правилното място!

Елате във Виена на най-престижния конгрес в сферата на денталните изследвания
International Association of Dental Research (IADR)

Специална конгресна такса за студенти, PhD студенти, преподаватели-докторанти на самостоятелна подготовка.

Срок за резюмета 21 април 2017

Искате ли да разберете дали Вашата научна сфера съответства на IADR?
Вижте на сайтa:
http://www.dentalresearch.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3286#.WOZT7UWGOUk
http://www.dentalresearch.org

Свали флаер на събитието

за допълнителна информация:
проф. Манчорова – neshkamanchorova@gmail.com