Възможност за почасова работа за редовни докторанти

Уважаеми редовни докторанти, Ректорското ръководство Ви предлага възможност за почасова работа – от 18:00 до 20:00 ч. всеки работен ден в читалнята на библиотеката в Първа база, бул. „В. Априлов“, 15А.Работата включва извършване на библиотечна дейност и предоставяне на информационни услуги с хонорар 5 лв. на час. Необходимо условие е свободното владеене на английски език. Заявки за свободната позиция се приемат при директора на БИЦ – г-жа Мая Урумова, както и на имейл:[email protected] до 10.09.2015 г.

Надяваме се, че това е добра възможност за всички заинтересовани.

проф. д-р В. Сарафян, дмнЗам. Ректор по НИД