Възможност за публикации на пълнотекстов материал в ежегодното издание на сборника „Наука и Младост 2015” на МУ – Пловдив

Уважаеми колеги,

тази година „Наука и Младост“ ще се проведе като секция в рамките на Юбилейната Научна Конференция „Наука за здраве”, отбелязваща 70 годишнината на нашия Университет. Постарали сме се да съберем работите на студентите и докторантите в тази секция, като допълнително им предоставяме възможността да публикуват пълнотекстов материал в ежегодното издание на сборника „Наука и Младост 2015” (ISSN 1314-9229).

доц. д-р Б. Маринов, дмПредседател МНД „Асклепий“