Възможност за работа във Франция

Възможност за работа във Франция

Агенция за подбор на персонал ADVISIARHот гр. Лил, Франция търси лицензирани лекари за работни места във Франция.

Предложена е една позиция в Кръвен център – специалност Обща медицина и една позиция за зам. директор на лаборатория по имунология и хематология – специалност Биология.

Изискване е кандидатите да владеят френски език писмено и говоримо.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЗИЦИИТЕ

За контакти:

Caroline Lavalley Consultante Recrutement et Gestion de carrières Bureau de Lille ADVISIA RH Immeuble le Leeds – 253, Boulevard de Leeds – 59777 Lille Tél. : 33 (0)3 28 53 58 87 – Port : 33 (0)6 41 67 28 86 [email protected] www.advisiarh.com

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор по МСПД