Възможност за участие в „Програмата за Обмен Мевляна“

Уважаеми представители на Академичния състав,

            Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира за възможността да участвате в „Програмата за Обмен Мевляна“.

            Програмата е създадена с цел осъществяване на обмен на студенти и преподаватели между институции за висше образование в Турция и други страни, включително и в България, и развиване на отношенията между висшите учебни заведения.

            През академичната 2013-2014 г. в рамките на „Програмата за обмен Мевляна“ се предвижда да се осъществи обмен на студенти и преподаватели между 48 институции за висше образование от Турция и от общо 125 институции за висше образование от 34 различни държави.

            Студентите, които желаят да постъпят в програмата могат да се възползват от нея най-малко за един и най-много за два семестъра, а преподавателите – да преподават в институции за висше образование по света, като могат да постъпят най-малко за 1 седмица и най-много за 3 месеца.

             Подробна информация относно програмата можете да прочетете тук – InfoMevlana (на английски език).

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор по МСПД