Възможности на изследователския комплекс за транслационна невронаука при МУ – Пловдив

Програма на събитието