Възможности за финансиране на обучение и изследователска дейност предоставени от DAAD

Уважаеми преподаватели,
Уважаеми докторанти и млади учени,

Отдел „Международно сътрудничество и проектна дейност” има удоволствието да Ви информира, че Германската служба за академичен обмен (DAAD) предоставя на български докторанти, млади специалисти и утвърдени учени възможности за финансиране на обучение и изследователска дейност.
Подробна информация за кандидатстване и сроковете за подаване на необходимите документи, може да бъде намерена на интернет страниците на DAAD:
http://www.daad.de
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/
Информация за отворените кандидатури и сроковете ТУК.
Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД