Възможности за обучение в Международната следдипломна школа към Научния институт „Йожеф Стефан” в Словения

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ И КОЛЕГИ,
Информираме Ви за информация от МОН за получено чрез Посолството на Република България в гр. Любляна, Словения писмо от проф. Милена Хорват, Декан на Международната следдипломна школа към Научния институт „Йожеф Стефан” в Словения с представени възможностите за обучение – за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в областите на екологичните технологии, информационните и комуникационните технологии, нанонауките и нанотехнологиите и образователно-научна степен „доктор“ в областите на екологичните технологии, информационните и комуникационните технологии, нанонауките и нанотехнологиите и сензорните технологии.
Срокът за кандидатстване за новата академична година е 30 септември 2023 г.

Повече информация ТУК

ПРОФ. Д-Р ДИЛЯНА ВИЧЕВА, ДМ
Зам.-ректор МСПД