imi_logo

Възможности за проектно финансиране от IMI-2 (Innovative Medicines Initiative)