ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ГЕРМАНИЯ ПО ПРОГРАМИ НА ФОНДАЦИЯ “АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ”

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви за предстояща информационна среща на тема:

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ГЕРМАНИЯ ПО ПРОГРАМИ НА ФОНДАЦИЯ “АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ”

организирана от Хумболтовия съюз в България, която ще се проведе на 04.02.2013 г. (понеделник) от 14 ч. в София, Първа аудитория на Фармацевтичен факултет на ул. “Дунав” № 2 (зад Ботаническата градина при паметника Левски).

Участват:

проф. дбн Илза Пъжева – учен-представител на фондация “Александър фон Хумболт” в България проф. дхн Светла Богданова – представител на ръководството на Хумболтовия съюз в България

Поканват се млади научни работници и докторанти, както и техните научни ръководители, ръководители на научни звена и хумболтови стипендианти.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор МСПД