img15

Вечер на катедрата по Социална медицина и Обществено здраве