img3

Вечер на катедрата по Социална медицина и Обществено здраве