Вечер на интернационални култури – среща на участници в Мрежа на „Еразъм“ студенти

Вечер на интернационални култури – среща на участници в Мрежа на „Еразъм“ студенти

Уважаеми студенти,Студенти-участници в Erasmus Student Network (ESN) – Пловдив организират събитие, наречено „Междукултурна нощ“.Събитието ще се проведе на 22 април в 18:00 ч. в Аудиторния комплекс на МУ Пловдив. Студенти от Медицинския университет в Пловдив са поканени да присъстват на събитието.Студенти, гостуващи по програма Еразъм, ще представят своите страни по интересен и атрактивен начин. Бихме искали разширим и засилим културния диалог между студентите, за да се опознаят, да се срещнат с различни хора и да преодолеят различията по расова принадлежност, религия, националност и разбиране за човешките ценности.

Атанас ТошевПрезидент на ESN ПловдивErasmus Student Network Българияe-mail: [email protected]phone: 00359 899264045