VI Научна конференция – „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници“

Коференция Гериатрия