VI-ти Научен конгрес „Наука и практика – ръка за ръка“ – еталон за качествено образование и модерна наука, претворени в денталната практика

За поредна година Факултетът по дентална медицина на МУ-Пловдив и Районната колегия на Български зъболекарски съюз в Пловдив организираха съвместно VI-тия Научен конгрес „Наука и практика – ръка за ръка“ от 21-ви до 23-ти април 2023 година.

Сред официалните гости на откриването на Конгреса бяха: проф. Росен Коларов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, д-р Николай Шарков – председател на Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз, д-р Борислав Миланов – главен секретар на УС на БЗС, доц. Елка Радева – председател на Българското научно дружество по дентална медицина, доц. Нина Мусурлиева – председател на Комисията по професионална етика на БЗС, доц. Силвия Димитрова – председател на Контролната комисия на БЗС, д-р Георги Цигаровски – председател на Районната колегия на БЛС. От страна на Ректорското ръководство на МУ-Пловдив присъстваха проф. Благой Маринов – зам.-ректор по научноизследователска дейност, проф. Ани Белчева – зам.-ректор по учебната дейност и проф. Донка Димитрова – главен секретар.

Шестият научен конгрес „Наука и практика – ръка за ръка“ беше открит заедно от доц. Деян Нейчев – декан на Факултета по дентална медицина, и д-р Трифон Антонов – председател на Районната колегия на БЗС.
Доц. Нейчев приветства участниците в Конгреса и изказа своята признателност за ползотворното сътрудничество с Районната колегия на БЗС.
В словото си д-р Антонов наблегна на значимостта на членството в БЗС и открои продължаващото обучение като неизменна кауза на Съюза. Той благодари на всички спонсори за тяхната подкрепа при осъществяването на събитието и пожела успех на форума с вярата, че същият е станал вече традиция.

Проф. Благой Маринов прочете поздравителен адрес от името на ректора на МУ-Пловдив проф. Мариана Мурджева, като изрази признателността на академичното ръководство към организаторите и участниците в конгреса. Адмирации бяха отправени и за актуалността и значимостта на включените в програмата теми, за иновативността на представената дентална клинична практика, всички те пречупени през погледа на академичната дентална медицина и научно-изследователския подход.

Приветствие поднесе и д-р Росен Коларов, който в словото си акцентира върху необходимостта и значението на качеството във всяка една сфера на живота. „А качеството при даряване на здраве трябва да бъде най-доброто,“ – каза той. – „Свидетели сме на невероятно развитие на медицината и на практика сега се осъществяват нашите мечти. Всичко това минава само през един път – образование, образование, наука и пак образование. В този смисъл Шестият конгрес трасира традиции, поставя път, който ще продължава да надгражда това, което ние искаме да направим – удовлетвореност на нашите пациенти и добро качество на техния живот.“ Д-р Коларов изтъкна, че има нещо много символично в мотото „ръка за ръка“. „Само когато сме заедно можем да изкачваме върхове,“ – добави той и пожела успех на форума.

Своето послание към участниците и организаторите на Конгреса отправи и д-р Шарков. Той оцени Шестия научен конгрес като един утвърден вече форум, където науката и практиката се съчетават много добре. „Българският лекар по дентална медицина преодолява трудностите на съвремието със знание, упоритост и самоотвержен благословен труд.“ – добави д-р Шарков и продължи – „Историята е показала, че знанието е сила, затова вярвам, че обогатеното от този конгрес знание е в полза на пациентите и на самите вас.“

Научният конгрес „Наука и практика – ръка за ръка“ тази година събра изтъкнати дентални специалисти като лектори и презентатори и над 650 регистрирани участници.
В конгресната програма са включени: 15 научни доклада, 18 постерни презентации и пленарни лекции от 6 авторитетни чуждестранни специалисти по дентална медицина от Италия, Гърция и Турция и от 5 български лектори.

Специален акцент е постерната сесия, в която се включват 18 научни колектива с активното участие на студенти от Факултета по дентална медицина, както и два теоретично-практически курса.
Интересните дискусионни акценти са в областта на денталното лечение – нови подходи, основни концепции, съвременни протоколи и планиране в имплантологията и пародонтологията; мениджмънт, превенция и лечение в детската дентална медицина; иновации, нови подходи и естетични критерии в ортодонтската практика.

Динамично развиващата се стоматологична наука и невероятните научни и технологични открития са предизвикателство, на което могат да отговорят само подготвените за това специалисти. Научният конгрес „Наука и практика – ръка за ръка“ дава ясна формула за успех: постоянно да се надграждат знанията, да се обогатява клиничният опит и да се усъвършенстват професионалните умения.
Традиционно организаторите на конгреса оправдават и сега очакванията за интересен, практически ориентиран и с много добавена стойност форум.
Шестият научен конгрес „Наука и практика – ръка за ръка“ отразява тясната колаборация сред пловдивската дентална общност в името на неразривната връзка между науката и практиката.