VI международна научна конференция на младите учени 11–13 юни 2015 г., Пловдив

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ П О К А Н А VI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ

11–13 юни 2015 г., Пловдив НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ Природни и технически науки: Математика и информатика; физика; екология, химия; биология; техника и технологии. Медицински и аграрни науки: Дентална медицина; фармация; аграрни науки. Хуманитарни и обществени науки: Филология (лингвистика и литературознание); педагогика и психология; обществени науки; мениджмънт; глобализация и туризъм. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.subplovdiv.com; http://icys2013.uni-plovdiv.net/