Видео от онлайн промоция на Випуск 2021 – Магистър-лекари по Дентална медицина