Видео от пресконференцията по повод стартирането на проект „ОМНИА“