Видео-поздрав на студентите от специалност „Медицинска сестра“ на ФОЗ, МУ – Пловдив, за 12 май – Международен ден на сестринството