Видео запис от „Нощ на учените – 2017“ в МУ – Пловдив

"Нощ на учените -2017" в МУ - Пловдив
„Нощ на учените -2017“ в МУ – Пловдив