Видео запис от Вечер на катедрата по Социална медицина и Обществено здраве