Видеоконференция в сферата на дистанционното обучение и телемедицината

Уважаеми представители на Академичния състав, 

Уважаеми преподаватели от Факултета по Обществено здраве – положили основите на ЕДО в МУ Пловдив,

Информираме Ви за възможността да участвате във видеоконференция на тема „Актуални въпроси на дистанционното обучение и телемедицината – 2015“. Събитието ще се проведе  на 12 и 13 Ноември 2015 в рамките на Втория конгрес на тема „Медицинска и биологична информатика и кибернетика“ с международно участие.

Организатори на събитието са Министерството на здравеопазването на Украйна и на Националната Академия на науките – Украйна.

Повече информация можете да получите от адрес: http://inmeds.com.ua/.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм

Зам. Ректор по МСПД