Видеозапис от 20-ти Юбилеен конгрес на Българската асоциация по клинична микробиология в МУ-Пловдив