Видеозапис от Честване 70 годишен юбилей на катедра Социална медицина и обществено здраве