Видеозапис от честването на 70 Години катедра Образна диагностика при МУ-Пловдив 17. 06.2017