Видеозапис от официалната церемония по връчване на свидетелства за придобита специалност – 5 април 2019г