Image1_1

Видеозапис от официалната церемония по връчване на свидетелства за придобита специалност - 5 април 2019г