Видеозапис от пресконференцията „Напредък по проект ПЕРИМЕД – пример за добра практика“