Видеозапис от пресконференцията “Напредък по проект ПЕРИМЕД – пример за добра практика”