PressConference-Perimed1

Видеозапис от пресконференцията "Напредък по проект ПЕРИМЕД - пример за добра практика"