Видеозапис от старта на строителните работи по проект „ПЕРИМЕД“ в МУ – Пловдив

Стартиране на дейностите по проект „ПЕРИМЕД“ в МУ – Пловдив