Видеозапис от старта на  строителните работи по проект "ПЕРИМЕД" в МУ - Пловдив