Image01_1

Видеозапис от стартирането на строежа на нов учебен корпус в МУ - Пловдив