Видеозапис от тържествената промоция на випуск 2018 на Медицински колеж при МУ – Пловдив