Видеозапис от тържествената промоция на 11-и випуск магистър фармацевти