Видеозапис от тържествената промоция на випуск – 2018 на ФОЗ при МУ – Пловдив