Promotsiya-FOZ-2018

Видеозапис от тържествената промоция на випуск - 2018 на ФОЗ при МУ - Пловдив