Видеозапис от тържествената церемония по раздаване на свидетелства за призната специалност МУ – Пловдив