Видеозапис от тържественият академичен съвет на 13.12.2018 г.