Видеозапис от тържествения академичен съвет по случай 60г. юбилей на списание Folia Medica